T.C.
DENİZLİ VALİLİĞİ
Defterdarlık Personel Müdürlüğünden
    

 

 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUHASEBE UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI DUYURUSU

 

         Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Ek 1 inci maddesi gereğince, boş bulunan en fazla 400 adet Muhasebe Uzmanı kadrosuna atama yapılmak üzere 26.02.2011 tarihinde Ankara’da Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavının yapılacağı, sınava ait “Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavı Duyurusunun” Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünün www.muhasebat.gov.tr internet adresinde 07.12.2010 tarihinde yayımlandığı, söz konusu sınava ilişkin “Sınav Uygulama Duyurusunun” da Milli Eğitim Bakanlığına ait www.meb.gov.tr internet adresinde 03.01.2011 tarihinde yayımlanacağı anılan Genel Müdürlüğün 08.12.2010 tarih ve 16259 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.

          Personelinize gerekli duyurunun ivedilikle yapılmasını, işlemlerin duyurularda belirtilen esaslara göre yürütülmesini ve adayların sınav başvuru formunun internet çıktısını aldıktan sonra ilgili bölümü imzalamak ve fotoğraf yapıştırmak suretiyle ekini oluşturan yüksek öğrenim diploması / çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, personel kimlik kartının aslı veya onaylı örneği ile birlikte 10 Ocak -21 Ocak 2011 tarihleri arasında Defterdarlığımıza (Personel Müdürlüğü)  şahsen müracaat etmelerinin sağlanması gerekmektedir. 

          -Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavı Duyurusunu İndirmek Tıklayınız

Muhasebe Uzmanlığı Özel Sınavı Duyurusunun Sınav Konuları Başlıklı Bölümünde Değişiklik Yapılmıştır.

      19.12.2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6085 sayılı Sayıştay Kanununun yürürlüğe girmesi ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun mülga olması nedeniyle söz konusu duyurunun “Sınav Konuları” başlıklı bölümünde  yer alan, “832 sayılı Sayıştay Kanunu” ifadesinin “6085 sayılı Sayıştay Kanunu” olarak düzeltildiği Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünün 23.12.2010 tarih ve 17288 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.