DENİZLİ DEFTERDARLIĞI

2011/1 KPSS SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Kurumumuz hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için Defterdarlığımız İlçe teşkilatlarında boş bulunan 4 adet V.H.K.İ. (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni) kadrosuna atama yapılabilmesi için ÖSYM tarafından 07/07/2011 tarihinde KPSS 2011/1 yerleştirme sonuçları ilan edilmiştir.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, KPSS 2011-1 yerleştirme sonuçlarına göre kazananlardan;

 

1- V.H.K.İ. kadrolarına atanacaklar için aşağıdaki şartlar aranır:

 

NİTELİK KODU

ÖĞRENİM KOŞULU

4419

Hukuk Lisans programından mezun olmak

4421

Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak.

4423

Ekonomi ve Finans lisans programından mezun olmak

4427

Ekonometri lisans programından mezun olmak

4429

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.

4431

İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.

4459

Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.

4503

Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programından mezun olmak.

4507

Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarının birinden mezun olmak.


 

2- Defterdarlığımız Taşra Teşkilatına KPSS 2011-1 yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirilen adaylardan istenilen belgeler şunlardır:

 

1- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.(aslı gösterilmek kaydıyla Defterdarlığımızca (Personel Müdürlüğü) tasdik edilmiş sureti kabul edilecektir)

2- 6 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

3- Görev yapmasına engel bir halinin olmadığına dair yazılı beyanı.

4- Mal bildirim formu (İmzalı ve kapalı zarf içinde)

5- Askerlik durum beyanı (Erkek adaylar için)

6- Adli sicil kaydına ait yazılı beyanı.

 

B- ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİM YERİ

Denizli Defterdarlığı (Personel Müdürlüğü) Sırakapılar Mahallesi 1583 Sok. No:7 K:3- DENİZLİ adresine TC Kimlik Numarası belirtilen dilekçe ekinde elden veya posta ile (postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.) 15 gün içinde teslim etmeleri gerekmektedir.

 

C- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

 İlanen duyurulur.

 

EKLER

1 - Başvuru Talep Dilekçesi

2 - Adli Sicil Beyanı

3 - Askerlik Durum Beyanı

4 - Mal Bildirimi Formu

5 - Sağlık Durumu Beyanı