D U Y U R U
 

ÇAL MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN

 TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

   

SIRA
NO
SATIŞA SUNULAN TÜFEKLER
MARKA-SERİ NO
BULUNDUĞU
YER
TAHMİNİ
BEDEL(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
FİİLİ
DURUMU
1 Gencek Marka 12 mm lik Av Tüfeği Malmüdürlüğü 185,00 18,50 20.10.2009 9,30 Görüldüğü Haliyle
2 Markasız Nam. kesik tabancaya çev. tüfek Malmüdürlüğü 50,00 5,00 20.10.2009 9,40 Görüldüğü Haliyle
3 Üzümlü Beyşehir Marka Av Tüfeği Malmüdürlüğü 110,00 11,00 20.10.2009 9,50 Görüldüğü Haliyle
4 Huğlu Marka 12 mm lik Tek kırma Av Tüfeği Malmüdürlüğü 65,00 6,50 20.10.2009 10,00 Görüldüğü Haliyle
5 Huğlu Marka   Av Tüfeği Malmüdürlüğü 155,00 15,50 20.10.2009 10,10 Görüldüğü Haliyle
6 İspanyol Aya Pieper Mar. Çift kırma Av Tüfeği Malmüdürlüğü 320,00 32,00 20.10.2009 10,20 Görüldüğü Haliyle
7 Huğlu Marka 12 cal çift kırma Av Tüfeği Malmüdürlüğü 245,00 24,50 20.10.2009 10,30 Görüldüğü Haliyle
8 MAS Marka 12 cal Çift Kırma Av Tüfeği Malmüdürlüğü 145,00 14,50 20.10.2009 10,40 Görüldüğü Haliyle
9 Gardone VT Marka Tek kırma av Tüfeği Malmüdürlüğü 65,00 6,50 20.10.2009 10,50 Görüldüğü Haliyle
10 Avsan Marka Çift Kırma Av Tüfeği Malmüdürlüğü 95,00 9,50 20.10.2009 11,00 Görüldüğü Haliyle
11 Huğlu Marka Çift Kırma av Tüfeği Malmüdürlüğü 200,00 20,00 20.10.2009 11,10 Görüldüğü Haliyle
12 Remington Marka 11-87 Mar. Oto. Av Tüfeği Malmüdürlüğü 570,00 57,00 20.10.2009 11,20 Görüldüğü Haliyle
13 Üzümlü Lazer Marka Av Tüfeği Malmüdürlüğü 160,00 16,00 20.10.2009 11,30 Görüldüğü Haliyle
14 Üzümlü Marka Av Tüfeği Malmüdürlüğü 145,00 14,50 20.10.2009 11,40 Görüldüğü Haliyle
15 Çifsan Çift Kırma Av Tüfeği Malmüdürlüğü 125,00 12,50 20.10.2009 11,50 Görüldüğü Haliyle
16 Niksan Marka Av Tüfeği Malmüdürlüğü 160,00 16,00 20.10.2009 12,00 Görüldüğü Haliyle
17 Huğlu Marka Çift Kırma Av Tüfeği Malmüdürlüğü 245,00 24,50 20.10.2009 12,10 Görüldüğü Haliyle
18 Üzümlü M 1071 Yarı Oto. Av Tüfeği Malmüdürlüğü 170,00 17,00 20.10.2009 13,50 Görüldüğü Haliyle
19 Eagle -1 12 cal Oto. Av Tüfeği Malmüdürlüğü 330,00 33,00 20.10.2009 14,00 Görüldüğü Haliyle
20 Özka Çap 16 Baretta Tek kırma Av Tüfeği Malmüdürlüğü 65,00 6,50 20.10.2009 14,10 Görüldüğü Haliyle
21 Çifsan Marka 12 cal lık Av Tüfeği Malmüdürlüğü 160,00 16,00 20.10.2009 14,20 Görüldüğü Haliyle
22 Maraton Marka 12 cal lık Oto. Av Tüfeği Malmüdürlüğü 150,00 15,00 20.10.2009 14,30 Görüldüğü Haliyle
23 Dumansız Oscar M 12 cal lık Tek Kırma Av Tüfeği Malmüdürlüğü 60,00 6,00 20.10.2009 14,40 Görüldüğü Haliyle
24 Stetiennl Marka Çift Kırma Av Tüfeği Malmüdürlüğü 195,00 19,50 20.10.2009 14,50 Görüldüğü Haliyle
25 Üzümlü Oscar M. Tek Nam. Yarı Oto. Av Tüfeği Malmüdürlüğü 170,00 17,00 20.10.2009 15,00 Görüldüğü Haliyle
26 Huğlu Marka 16 cal lık Tek Kırma Av Tüfeği Malmüdürlüğü 65,00 6,50 20.10.2009 15,10 Görüldüğü Haliyle
27 Markasız Tek kırma Av Tüfeği Malmüdürlüğü 60,00 6,00 20.10.2009 15,20 Görüldüğü Haliyle
28 Huğlu Marka Çift Kırma Av Tüfeği Malmüdürlüğü 245,00 24,50 20.10.2009 15,30 Görüldüğü Haliyle
29 Çiftsan Marka 12 cal lık Oto Av Tüfeği Malmüdürlüğü 160,00 16,00 20.10.2009 15,40 Görüldüğü Haliyle
         -Yukarıda cinsi, markası, seri no bilgileri ile tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale saati ve tarihi belirtilen müsadere edilmiş taşınır malların, 2886 Sayılı DİK'nun, 51/a maddesine göre Pazarlık Usulü ile yukarıda belirtilen saatlerde satışları yapılacaktır.
         - İhaleler Çal Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
         - Satışları yapılacak taşınır mallarla ilgili şartnameler ve özel şartlar mesai saatleri içerisinde Çal Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.
         - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için nüfus cüzdanı fotokopisi veya suretini, 2009 yılında alınmış adli sicil kaydı, ikametgah belgesi (Tüzel Kişilerin kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alacakları tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini) satın almak istedikleri taşınır malın yukarıda belirtilen miktarda geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzu veya bankalardan alacakları geçici teminat mektuplarını ihale komisyonu başkanına ihale saatinden önce teslim ederek, ihalede hazır bulunmaları, tekliflerini posta ile göndermek isteyenlerin yukarıda istenilen belgeler ile birlikte hazırlayacakları tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşmış olması şartıyla iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Telgraf ile yapılan müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
          -Her türlü vergi, resim harç vb.alıcısına aittir.
          -Yivsiz av tüfeklerinin ihale sonucunda teslim alınabilmesi için alıcının ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurumlardan alınmış yivsiz tüfek ruhsatnamesi, yivsiz tüfek satın alma belgesi veya yivsiz av tüfeği satıcılık bayiliği izin belgesini ibraz etmesi zorunludur.
İ L A N   O L U N U R.