... Denizli Defterdarlığı ...

İçeriğe git

Ana menü:

Kamu hizmetlerinin belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütülmesi etik davranış ilkelerinin bir gereğidir.


   

2015 Yılı Kamu İç Kontrol Standarlarına Uyum Eylem Planı KOS 1.3.2 uyarınca yayımlanmıştır.

 
GÜNCEL İHALE İLANLARI
 


TEMEL MALİ TABLOLAR VE EKONOMİK GÖSTERGELER
GÜNCEL MEVZUAT VE YAYINLAR

2016 Temmuz Ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

2016 Haziran Ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

2016 Mayıs Ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

2016 Nisan Ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

2016 Mart Ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

06.02.2016 Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (sayı: 2016-51)

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

2016 Şubat Ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

2016 Ocak Ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında 2016 Yılı İçin Uygulanacak Parasal Sınırlar

2015 Aralık Ayı Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu

Orta Vadeli Mali Plan (2016-2018)Resmi Gazetede Yayımlandı

2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile ilgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi Resmi Gazetede Yayımlandı

Orta Vadeli Program (2016-2018) Resmi Gazetede Yayımlandı.

2016-2018 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi ve Çağrısı Yayımlandı.

Maliye Bakanlığı EBYS Evrak İşlemleri Yönergesi

Parasal Sınırlar Ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı 2015-42)
04.03.2015

2015 Yılı Maliye Bakanlığı Performans Programı
16.01.2015

Değerleme Usul ve Esaslarına İlişkin 2014/1 Sıra Sayılı Milli Emlak Genelgesi

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)  10.06.2014

6527 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
01.03.2014

Kamu İç Kontrol Rehberi  
10.02.2014

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 362)  07.02.2014

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 361)  05.02.2014

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ KLAVUZU VE DENİZLİ İLİ YATIRIM ARAZİSİ ÖN ENVANTERİ
DEFTERDARLIĞIMIZ BİRİMLERİNİN HİZMETLERİNE İLİŞKİN SIK SORULAN SORULAR
TÜRKİYE EKONOMİSİ
DENİZLİ'DE EKONOMİ
TARIM ARAZİLERİ SATIŞ BROŞÜRÜ VE EL İLANLARI

hata usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri
mmmm
MALİYE BAKANLIĞI
Türkiye Kronik Havayolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı
DENIZLI
DENİZLİ'DE HAVA DURUMU
MOBİL CİHAZLAR İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
 
 
SİTE SON GÜNCELLEME TARİHİ - 23.08.2016
İçeriğe dön | Ana menüye dön